Wykaz podmiotów kontrolowanych w 2024 r.:
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu styczeń 2024 r.
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu luty 2024 r.
 
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w 2023 r.:
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu styczniu 2023 r.
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lutym 2023 r.
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu marcu 2023 r.
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu kwietniu 2023 r.
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu maju 2023 r.
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu czerwiec  2023 r.
 
 
 
 
 
 
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w 2022 r.:
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu styczniu 2022 r.
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lutym 2022 r.
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu marcu 2022 r.
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu kwietniu 2022 r.
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu maju 2022 r.
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu czerwcu 2022 r.
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lipcu 2022 r.
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu sierpniu 2022 r.
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu wrześniu 2022 r.
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu październiku 2022 r.
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu listopadzie 2022 r.
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu grudniu 2022 r.
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w 2021 r.:
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu styczniu 2021 r. (218 kB)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w 2020 r.:

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu styczniu 2020 r. (212 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lutym 2020 r. (210 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu marcu 2020 r. (191 kB)
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu maju 2020 r. (174 kB)
 
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lipcu 2020 r. (213 kB)
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu sierpniu 2020 r. (208 kB)
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu wrześniu 2020 r. (201 kB)
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu październiku 2020 r. (187 kB)
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu listopadzie 2020 r. (200 kB)
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu grudniu 2020 r. (217 kB)
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w 2019 r.:
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu styczniu 2019 r. (54 kB)
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lutym 2019 r. (54 kB)
 
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu kwietniu 2019 r. (58 kB)
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu maju 2019 r. (57 kB)
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu czerwcu 2019 r. (57 kB)
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lipcu 2019 r. (62 kB)
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu sierpniu 2019 r. (69 kB)
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu wrześniu 2019 r. (63 kB)
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu październiku 2019 r. (68 kB)
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu listopadzie 2019 r. (68 kB)  
 
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w 2018 r.:


Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu styczniu 2018 r. (55 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lutym 2018 r. (54 kB)

 

 

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu marcu 2018 r. (56 kB)

 

 

 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu kwietniu 2018 r. (57 kB)  

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu maju 2018 r. (60 kB)
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu czerwcu 2018 r. (54 kB)
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lipcu 2018 r. (53 kB)
 
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu wrześniu 2018 r. (53 kB)
 
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu listopadzie 2018 r. (58 kB)
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu grudniu 2018 r. (60 kB)
 
Wykaz podmiotów kontrolowanych w 2017 r.:


Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu styczniu 2017 r. (56 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lutym 2017 r. (54 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu marcu 2017 r. (57 kB)  

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu kwietniu 2017 r. (53 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu maju 2017 r. (56 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu czerwcu 2017 r. (57 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lipcu 2017 r. (58 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu sierpniu 2017 r. (57 kB)  

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu wrześniu 2017 r. (56 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu październiku 2017 r. (56 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu listopadzie 2017 r. (58 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu grudniu 2017 r. (59 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w 2016 r.:


Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu styczniu 2016 r. (54 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lutym 2016 r. (57 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu marcu 2016 r. (55 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu kwietniu 2016 r. (58 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu maju 2016 r. (56 kB)  

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu czerwcu 2016 r. (58 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lipcu 2016 r. (54 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu sierpniu 2016 r. (55 kB)  

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu wrześniu 2016 r. (56 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu październiku 2016 r. (56 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu listopadzie 2016 r. (56 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu grudniu 2016 r. (56 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w 2015 r.:


Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu styczniu 2015 r. (56 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lutym 2015 r. (55 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu marcu 2015 r. (55 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu kwietniu 2015 r. (56 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu maju 2015 r. (55 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu czerwcu 2015 r. (55 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lipcu 2015 r. (59 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu sierpniu 2015 r. (54 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu wrześniu 2015 r. (56 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu październiku 2015 r. (59 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu listopadzie 2015 r. (56 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu grudniu 2015 r. (56 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w 2014 r.:

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu styczniu 2014 r. (62 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lutym 2014 r. (59 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu marcu 2014 r. (63 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu kwietniu 2014 r. (59 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu maju 2014 r. (60 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu czerwcu 2014 r. (62 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lipcu 2014 r. (57 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu sierpniu 2014 r. (57 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu wrześniu 2014 r. (56 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu październiku 2014 r. (60 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu listopadzie 2014 r. (58 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu grudniu 2014 r. (58 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w 2013 r.:

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu styczniu 2013 r. (59 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lutym 2013 r. (59 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu marcu 2013 r. (61 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu kwietniu 2013 r. (62 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu maju 2013 r. (62 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu czerwcu 2013 r. (55 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lipcu 2013 r. (61 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu sierpniu 2013 r. (58 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu wrześniu 2013 r. (59 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu październiku 2013 r. (62 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu listopadzie 2013 r. (61 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu grudniu 2013 r. (59 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w 2012 r.:

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu styczniu 2012 r. (61 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lutym 2012 r. (61 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu marcu 2012 r. (61 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu kwietniu 2012 r. (62 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu maju 2012 r. (65 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu czerwcu 2012 r. (65 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lipcu 2012 r. (63 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu sierpniu 2012 r. (63 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu wrześniu 2012 r. (64 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu październiku 2012 r. (63 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu listopadzie 2012 r. (62 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu grudniu 2012 r. (20 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w 2011 r.:

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu styczniu 2011 r. (61 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lutym 2011 r. (61 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu marcu 2011 r. (61 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu kwietniu 2011 r. (62 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu maju 2011 r. (62 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu czerwcu 2011 r. (62 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lipcu 2011 r. (62 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu sierpniu 2011 r. (58 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu wrześniu 2011 r. (61 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu październiku 2011 r. (59 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu listopadzie 2011 r. (59 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu grudniu 2011 r. (61 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w 2010 r.:

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu styczniu 2010 r. (57 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lutym 2010 r. (58 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu marcu 2010 r. (60 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu kwietniu 2010 r. (59 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu maju 2010 r. (58 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu czerwcu 2010 r. (62 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lipcu 2010 r. (62 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu sierpniu 2010 r. (65 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu wrześniu 2010 r. (68 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu październiku 2010 r. (59 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu listopadzie 2010 r. (60 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu grudniu 2010 r. (62 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w 2009 r.:

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu styczniu 2009 r. (60 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lutym 2009 r. (58 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu marcu 2009 r. (58 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu kwietniu 2009 r. (62 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu maju 2009 r. (61 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu czerwcu 2009 r. (57 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lipcu 2009 r. (60 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu sierpniu 2009 r. (57 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu wrześniu 2009 r. (61 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu październiku 2009 r. (63 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu listopadzie 2009 r. (61 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu grudniu 2009 r. (59 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w 2008 r.:

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu styczniu 2008 r. (60 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lutym 2008 r. (59 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu marcu 2008 r. (59 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu kwietniu 2008 r. (64 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu maju 2008 r. (65 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu czerwcu 2008 r. (64 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lipcu 2008 r. (64 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu sierpniu 2008 r. (61 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu wrześniu 2008 r. (64 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu październiku 2008 r. (61 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu listopadzie 2008 r. (60 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu grudniu 2008 r. (60 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w 2007 r.:

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu styczniu 2007 r. (58 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lutym 2007 r. (59 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu marcu 2007 r. (62 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu kwietniu 2007 r. (61 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu maju 2007 r. (63 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu czerwcu 2007 r. (60 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lipcu 2007 r. (61 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu sierpniu 2007 r. (65 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu wrześniu 2007 r. (65 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu październiku 2007 r. (65 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu listopadzie 2007 r. (64 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu grudniu 2007 r. (61 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w 2006 r.:

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu styczniu 2006 r. (52 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lutym 2006 r. (53 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu marcu 2006 r. (57 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu kwietniu 2006 r. (54 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu maju 2006 r. (53 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu czerwcu 2006 r. (58 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu lipcu 2006 r. (57 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu sierpniu 2006 r. (94 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu wrześniu 2006 r. (53 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu październiku 2006 r. (65 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu listopadzie 2006 r. (54 kB)

Wykaz podmiotów kontrolowanych w miesiącu grudniu 2006 r. (52 kB)

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Mariusz Furciński
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-07 14:07:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotr Świderski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-11 15:49:17
  • Liczba odsłon: 6947
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1046172]

przewiń do góry