Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie informuje, że została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na stronie internetowej -

http://www.epuap.gov.pl

Skrzynka umożliwia przekazywanie pism w formie elektronicznej do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Aby przesyłać do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie pisma za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy założyć konto użytkownika na platformie ePUAP –

http://www.epuap.gov.pl

Założenie konta jest bezpłatne.

Prosimy zapoznać się z treścią instrukcji zakładania konta.

W celu wysłania dokumentów należy zalogować się na stronie portalu ePUAP.

Elektroniczna skrzynka podawcza Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl)

Formularz umożliwiający złożenie wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie pod nazwą - Pismo ogólne do podmiotu publicznego, dostępny jest na stronie ePUAP - http://www.epuap.gov.pl:

Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie dokumenty elektroniczne spełniające następujące wymagania:

- maksymalny rozmiar dokumenty elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów, w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajtów,
- dokumenty elektroniczne można dostarczyć na niżej wymienionych nośnikach informatycznych: płyta CD-RW lub DVD-RW, pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0, dyskietka 1,44 MB.
- wymienione powyżej nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
- dokumenty powinny być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument (nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek).

Akceptowalne formaty załączników to:

DOC,
RTF,
XLS,
CSV,
TXT,
GIF,
TIF,
BMP,
JPG,
PDF,
ZIP.

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych nie spełniających łącznie wszystkich wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Mariusz Furciński
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-07 14:13:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Mariusz Furciński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-07 10:36:32
  • Liczba odsłon: 5074
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1057219]

przewiń do góry