Komunikat MWIF z dnia 25 marca 2010 roku.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie informuje, że po uzyskaniu zezwolenia, przed uruchomieniem apteki, podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ma obowiązek niezwłocznie powiadomić inspektorat oddzielnym pismem o zamiarze uruchomienia apteki.

Pismo powinno zawierać następujące informacje:
1. nazwę podmiotu, siedzibę i adres,
2. nazwę apteki i jej adres,
3. nr zezwolenia na prowadzenie apteki i datę jego wydania,
4. datę uruchomienia apteki,
5. godziny otwarcia apteki,
6. numery telefonu i faksu do apteki,
7. adres e-mail apteki.
Wzór - informacja o zamiarze uruchomienia apteki. (170 kB)

W dniu złożenia powyższych informacji należy przedstawić do zarejestrowania lub podpisu:
1. książkę kontroli apteki,
2. książkę ewidencji farmaceutów i techników farmaceutycznych,
3. książkę kontroli środków odurzających,
Strony tytułowe należy wypełnić. W książce ewidencji farmaceutów i techników farmaceutycznych należy wpisać dane wszystkich pracowników fachowych (mają być zgodne z wykazem pracowników fachowych).

Jednocześnie przypominam, że każdą zmianę na stanowisku kierownika, właściciel apteki powinien zgłosić do Inspektoratu, niezwłocznie, z podaniem dokładnej daty tej zmiany, składając jednocześnie dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stawianych kandydatowi na to stanowisko - określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2142), jego oświadczenie o podjęciu się tej funkcji (aktualny wzór oświadczenia jest dostępny w plikach do pobrania na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu - www.wiif.waw.pl) oraz uchwałę Właściwej Izby Aptekarskiej w sprawie wydania pozytywnej opinii osobie zgłoszonej do pełnienia tej funkcji, celem potwierdzenia spełnienia warunków określonych w art. 99 ust. 4a cytowanej wyżej ustawy.

Zgłoszeniu podlega również każda zmiana dotycząca danych przedsiębiorcy oraz apteki (np numerów kontaktowych do apteki, adresu e-mail i godzin czynności apteki).
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Mariusz Furciński
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-13 14:10:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Mariusz Furciński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-20 15:26:43
  • Liczba odsłon: 5398
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1068017]

przewiń do góry