Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu komputerowego przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zapytanie ofertowe dotyczące zakupu urządzeń sieciowych przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie.

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 11 Grudnia 2023r. dotyczące zakupu urządzenia  sieciowego przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

1.Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 30 Października 2023r. dotyczące zakupu urządzeń sieciowych przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

1.Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 25 Października 2023r. dotyczące świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie

1.Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 23 Października 2023r. dotyczące zakupu 2 samochodów osobowych  przez  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

1.Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 18 Października 2023r. dotyczące zakupu sprzętu komputerowego przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

1.Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 22 Listopad 2022r. dotyczące świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie

1.Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 10 czerwca 2022 r. dotyczące zakupu urządzenia sieciowego przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie.

1.Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 13 grudnia 2021 r. dotyczące świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie.

1. Zapytanie ofertowe

2. Zmiana treści zapytania ofertowego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe z dnia 7 grudnia 2020 r. dotyczące świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie na 2021 rok.

1. Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe z dnia 06 października 2020 r. dotyczące wykonania audytu dotyczącego spełnienia wymagań § 20 ust. 1 i 2 oraz § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj Dz. U. z 2017 r., poz. 2247 z późn.zm.) przeprowadzonego przez audytora bezpieczeństwa informacji klasyfikowanego zgodnie z normą PN-EN ISO 19011 dla normy ISO/IEC 27001 na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego
w Warszawie.

1. Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe z dnia 4 grudnia 2019 r. dotyczące świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie.

 

1. Zapytanie ofertowe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe z dnia 28 listopada 2019 r. na zakup i dostawę samochodu osobowego o wartości nieprzekraczającej 30000 EURO w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019 r. poz. 1843)

 

1. Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe z dnia 12 grudnia 2018 r. dotyczące świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie.

 

1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych

2. Formularz oferty

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie.

 

1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych

2. Formularz oferty

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi transportowej - przeprowadzki Biura Delegatury Placówki Zamiejscowej w Płocku Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie.

 

Zapytanie ofertowe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie.

 

1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych

2. Formularz oferty

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Pytania od Zamawiającego

6. Zmiana treści zapytania ofertowego

7. Załącznik do formularza ofertowego szczegółowy cennik usług pocztowych w obr. kraj i zagr.

8. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego z dnia 2 grudnia 2016 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe z dnia 17 listopada 2016 r. dotyczące dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych, wykonanie projektu instalacji klimatyzacji, wykonanie instalacji oraz uruchomienia dostarczonego sprzętu, obsługa serwisowa oraz konserwacja sprzętu dla Delegatury - Placówki Zamiejscowej w Siedlcach Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie.

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 formularz oferty

3. Zmiana treści zapytania ofertowego

4. Zmieniony formularz ofertowy

5. Anulowanie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe z dnia 25 sierpnia 2016 dotyczące świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie.

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 formularz oferty

3. Zmiana zapytania ofertowego

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego z dnia 25 sierpnia 2016 r. dotyczącego świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie Ofertowe na zakup i dostawę samochodu osobowego o wartości nieprzekraczającej 30000 EURO w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2013r. poz. 907).

 

Zał. Nr 1 Specyfikacja techniczna

Zał. Nr 2 Formularz Oferty

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej   wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

 

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czesak Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-23 08:28:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotr Świderski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-11 10:01:47
  • Liczba odsłon: 109139
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1034803]

przewiń do góry