Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor farmaceutyczny(Siedlce) do 09.06.2024

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor farmaceutyczny(Warszawa) do 09.06.2024

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Główny Księgowy(Warszawa) do 12.05.2024r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor farmaceutyczny(Warszawa) do 21.04.2024r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor farmaceutyczny(Siedlce) do 21.04.2024r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Operator urządzeń przygotowania danych(Warszawa)

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor farmaceutyczny(Siedlce)

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor farmaceutyczny(Siedlce)

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor farmaceutyczny(Warszawa)

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor farmaceutyczny(Ciechanów)

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Księgowy(Warszawa)

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Księgowy(Warszawa) do 03.12.2023r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor farmaceutyczny(Siedlce) do 26.11.2023r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor farmaceutyczny(Ciechanów) do 26.11.2023r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Sprzątaczka(Warszawa)

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor farmaceutyczny(Warszawa)

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor farmaceutyczny(Płock)

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor farmaceutyczny(Ciechanów)

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor farmaceutyczny(Radom)

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko:Sekretarki(Warszawa)

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko:Głównego księgowego w Dziale Finansowo-Księgowym(Warszawa)

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor farmaceutyczny do 12.03.2023r (Warszawa)

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor farmaceutyczny do 12.03.2023r (Warszawa)

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor farmaceutyczny do 12.03.2023r (Warszawa)

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor farmaceutyczny do 12.03.2023r (Siedlce)

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor farmaceutyczny do 20.02.2023r (Siedlce)

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor farmaceutyczny do 20.02.2023r.(Warszawa)

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor farmaceutyczny do 03.02.2023r (Siedlce)

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor farmaceutyczny do 03.02.2023r.(Warszawa)

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Referent do 23.01.2023r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor farmaceutyczny do 22.01.2023r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor farmaceutyczny(ponowny)

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor farmaceutyczny

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista do Działu Prawno-Organizacyjnego

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Sekretarka

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Pracownik porządkowy

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Referenta ds. obsługi prawnej w Dziale Prawno-Organizacyjnym w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko referenta ds. obsługi prawnej w Dziale Prawno-Organizacyjnym

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko referenta w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko referenta w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie- Delegatura w Płocku

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: REFERENT

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie- Delegatura w Ciechanowie

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: REFERENT

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie - Delegatura w Ciechanowie

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego.

 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie ogłoszenie o naborze nr 34711 z dnia 25 września 2018 r. Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: inspektor ds. obrotu hurtowego w Wydziale ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko Radca Prawny.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Główny specjalista
 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko księgowego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

 

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko specjalisty-inspektora ds. obrotu hurtowego . Szczegóły na stronie www.gif.gov.pl w zakładce praca i praktyki w GIF .

Główny Inspektorat Farmaceutyczny zapewnia swoim pracownikom:

- umowę o pracę;

- możliwość rozwoju zawodowego;

- refundację kosztów nauki języka obcego i studiów podyplomowych;

- wsparcie na etapie wdrażania do pracy;

- regularnie wypłacane wynagrodzenie;

- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia pracownika służby cywilnej w zależności od udokumentowanego stażu;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka";

- nagrody - w zależności od wyników pracy;

- atrakcyjny pakiet socjalny.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko księgowy/księgowa ds. obsługi finansowej w Dziale Finansowo-Księgowym, w ramach umowy na czas zastępstwa.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów do podjęcia pracy w ramach  umowy cywilnoprawnej.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów do podjęcia pracy w ramach  umowy cywilnoprawnej.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów do podjęcia pracy w ramach  umowy cywilnoprawnej.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego/starszego inspektora farmaceutycznego.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko: specjalisty do spraw administracyjnych w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty do spraw kadr, administracji i spraw socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów/ kandydatek na samodzielne stanowisko specjalisty ds. kadr, administracji i spraw socjalnych.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty do spraw kadr, administracji i spraw socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Referenta ds. obsługi prawnej w Dziale Prawno-Organizacyjnym  w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów/ kandydatek na stanowisko specjalisty ds. kadr, administracji i spraw socjalnych.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Księgowego ds. obsługi finansowej w Dziale Finansowo-Księgowym w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty do spraw kadr, administracji i spraw socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów/ kandydatek na stanowisko specjalisty ds. kadr, administracji i spraw socjalnych.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko referenta ds. obsługi prawnej w Dziale Prawno-Organizacyjnym.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko księgowego ds. obsługi finansowej w Dziale Finansowo-Księgowym.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko głównego księgowego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 8294 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 08.02.2017 r.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko głównego księgowego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

 

Informacja o rozstrzygnięciu na stanowisko radcy prawnego w Dziale Prawno – Organizacyjnym na ½ etatu (ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej). Dotyczy ogłoszenia nr 7247 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.01.2017 r.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko Radca Prawny ds. obsługi prawnej urzędu w Dziale Prawno-Organizacyjnym (ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Księgowego ds. obsługi finansowej w Dziale Finansowo-Księgowym w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr 4483 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.10.2016 r.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko księgowego ds. obsługi finansowej w Dziale Finansowo-Księgowym w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko głównego księgowego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 2307 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 06.08.2016r.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko głównego księgowego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 785 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.06.2016r.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 300 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 07.06.2016r.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 180772 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 09.05.2016r.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 180784 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 07.05.2016r.

 

Nowa baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 178894 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 14.02.2016r.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 177477 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 05.02.2016r.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr, administracji i spraw socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 176725 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 01.02.2016r.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. kadr, administracji i spraw socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko głównego księgowego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 174674 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.10.2015r.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko głównego księgowego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 174674 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.10.2015r.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydata na stanowisko głównego księgowego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 172442 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.08.2015r.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 171624 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 04.08.2015r.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Ogłoszenie nr: 172442 opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.08.2015r.    


Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 170389 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.06.2015r.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 170385 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.06.2015r.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 169080 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.04.2015r.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 169081 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.04.2015r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko referenta w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 166383 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.01.2015r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 166388 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.01.2015r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 164041 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.10.2014r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Referenta Prawnego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 163222 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.09.2014r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko referenta prawnego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Inspektora Farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 162913 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 08.09.2014r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Inspektora Farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 160857 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.06.2014r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Inspektora Farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 158365 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 06.03.2014r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Inspektora Farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 156851 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 09.01.2014r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Inspektora Farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 156489 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2013r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Inspektora Farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 155833 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.11.2013r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko referenta prawnego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Data publikacji 08.01.2014r. Dotyczy ogłoszenia nr: 155758 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 14.11.2013r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko referenta prawnego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Inspektora Farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 154695 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 25.09.2013r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Inspektora Farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 154432 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 12.09.2013r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Inspektora Farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Dotyczy ogłoszenia nr: 152563 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.06.2013r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie. Data 01.08.2013r. Dotyczy ogłoszenia nr: 152337 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11.06.2013r.
 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotr Świderski
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-13 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotr Świderski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-03 08:27:44
  • Liczba odsłon: 29493
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1057240]

przewiń do góry