Informacje o sfałszowanych receptach na terenie województwa mazowieckiego

   

 

Zgłoszone fałszerstwa recept na leki w roku 2020
 
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny informuje, że w dniu 9 czerwca 2020 roku otrzymał od lekarza medycyny Tomasza Urbankowskiego powiadomienie o zrealizowaniu sfałszowanych dwóch recept na leki: DORETA tabl. (0,075g + 0,65g) lag 2 a 90 tabl., BACLOFEN POLPHARMA tabl. 0,025G, lag 2 a 50 tabl., HYDROXYZINUM VP tabl. 0,025g, lag 1 a 30 tabl. Sfałszowane recepty zostały zgłoszone do systemu CSIOZ przez pacjenta po weryfikacji konta internetowego pacjenta, dostępnego pod adresem www.pacjent.gov.pl. O zaistniałym fakcie CSIOZ poinformowało lekarza, Pana Tomasza Urbankowskiego numer PWZ 2962932, Przychodnię NZOZ Medicers sp. z o.o. ul. Tużycka 31 Warszawa (03-683) oraz wskazało adres apteki w której zrealizowano powyższe recepty. Pan Tomasz Urbankowski zapoznał się z drukami ww. recept w aptece i potwierdził, że zostały sfałszowane, zawiadomił organy Policji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny informuje, że w dniu 20 marca o godz. 17:30 w aptece ogólnodostępnej w Garwolinie przy ul. Nadwodna 15 doszło do próby realizacji dwóch recept na lek Oxycontin 80x60 (łącznie 3 op.). Recepty sygnowane nazwiskiem lekarza Monika Wiśniewska. Recepty zostały zabezpieczone przez Policję, celem weryfikacji i ustalenia personaliów osoby realizującej.
 
 
Informacja o pojawieniu się fałszywej recepty na MST Continus 200mg, 60 tabletek

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że w dniu 13 lutego 2020 roku  otrzymał od apteki ogólnodostępnej zlokalizowanej w Markach  przy ul. Legionowej 1 powiadomienie o sfałszowanej recepcie na lek MST Continus 200mg, 60 tabletek. Recepta po weryfikacji jej autentyczności (u lekarza który przedmiotową receptę wystawił) okazała się fałszywa. Sfałszowana recepta opatrzona była pieczątką o treści "Monika Wiśniewska lekarz chorób wewnętrznych 4174410". Jako świadczeniodawcę wskazano Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 34 Poradnia Lekarza POZ RADZ. (44473) 03-548, ul. Radzymińska nr 101/103 tel: 22 796 88 41.
 
 
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że w dniu 11 lutego 2020 roku otrzymał od apteki ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Korkowej 96 powiadomienie o sfałszowanej recepcie na lek Oxycontin tabletki o przedłużonym uwalnianiu 80 mg x 60 tabl. - 2 op. Recepta po weryfikacji jej autentyczności (u lekarza który przedmiotową receptę wystawił) okazała się fałszywa. Sfałszowana recepta opatrzona była pieczątką o treści "Monika Wiśniewska lekarz chorób wewnętrznych 4174410". Jako świadczeniodawcę wskazano Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 34 Poradnia Lekarza POZ RADZ. (44473) 03-548, ul. Radzymińska nr 101/103 tel: 22 796 88 41, REGON : 000311415. O zaistniałym fakcie kierownik apteki zawiadomił organy Policji.
 
 
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny informuje, że w dniu 28 stycznia 2020 roku otrzymał od apteki ogólnodostępnej w Warszawie powiadomienie o sfałszowanej recepcie na lek Oxycontin tabletki o przedłużonym uwalnianiu 80 mg x 60 tabl. - 2 op. Recepta po weryfikacji jej autentyczności (u lekarza który przedmiotową receptę wystawił) okazała się fałszywa. Sfałszowana recepta opatrzona była pieczątką o treści "Monika Wiśniewska lekarz chorób wewnętrznych 4174410". Jako świadczeniodawcę wskazano Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 34 Poradnia Lekarza POZ RADZ. (44473) 03-548, ul. Radzymińska nr 101/103 tel: 22 796 88 41, REGON : 000311415. O zaistniałym fakcie kierownik apteki zawiadomił organy Policji.
 
Informacja o pojawieniu się sfałszowanej recepty na lek MST Continus 200 mg x 60 tabl.

Wojewódzki Inspektorat farmaceutyczny informuje, że w dniu 23 stycznia 2020 roku otrzymał od kierownika apteki ogólnodostępnej w Warszawie powiadomienie o dwóch sfałszowanych receptach na lek MST Continus 200 mg x 60 tabl. - 1 op. (dwanaście gramów siarczanu morfiny). Kierownik apteki poinformował, że recepty po weryfikacji ich autentyczności (u lekarza który przedmiotowe recepty wystawił) okazały się fałszywe. Sfałszowane recepty opatrzone były pieczątką o treści "Edward Jaszczak lekarz ogólny 5065802". Jako świadczeniodawcę wskazano Specjalistyczną Lecznicę "Stoma" 03-733 Warszawa, ul Targowa 46/1 tel: 22 619-18-23, REGON: 012055813. Sfałszowana recepta posiadała braki formalne w postaci nieczytelnych dwóch ostatnich cyfr numeru PESEL. O zaistniałym fakcie kierownik apteki zawiadomił organy Policji.
 
Zgłoszone fałszerstwa recept na leki w roku 2019
 
 
 
 
 
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny informuje, że w dniu 25 września 2019 roku otrzymał od kierownika apteki ogólnodostępnej w Warszawie przy ul. Przy Agorze 26, powiadomienie o zrealizowanej sfałszowanej recepcie na lek Nasen 10 mg a 20 tabl. - 4 op. Jednocześnie kierownik przedmiotowej apteki poinformował o tym, że recepta po weryfikacji jej autentyczności (u lekarza, który przedmiotową receptę wystawił) okazała się fałszywa. Sfałszowana recepta opatrzona była pieczęcią o treści: "lek. med. Regina Koreywo specjalista psychiatra 6624078". Jako świadczeniodawcę wskazano Samodzielny Publiczny Zespół Opieki zdrowotnej ul. Czackiego 23, 35-051 Rzeszów REGON 000314193, tel. 17 8611591. Zgodnie z informacją uzyskaną  od lekarza, nie przyjmuje on pacjentów w przychodni wskazanej na recepcie. O zaistniałym fakcie lekarz poinformował organy policji.
 
 
 
 
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny informuje, że w dniu 14 maja 2019 roku otrzymał od kierownika apteki ogólnodostępnej w Warszawie przy ul. Banacha 1A, powiadomienie o zrealizowanej sfałszowanej recepcie na lek MST Continus 200 mg x 60 tabl. - 1 op. (dwanaście tysięcy miligramów siarczanu morfiny). Sfałszowana recepta posiadała braki formalne w postaci błędów drukarskich: kursywą wpisano unikalny numer identyfikujący receptę; liczne błędy w adresie placówki służby zdrowia tj. "Wojkowy, powinno być Wojskowy", nie wpisano numeru ul. Szaserów i nazwy miejscowości, w której znajduje się szpital, natomiast wpisano kod pocztowy; numer REGON zamieszczony w nagłówku przynależy do szpitala przy ul. Szaserów w Warszawie, natomiast numer REGON podany w formie kodu kreskowego należy do Instytutu Onkologii w Łodzi; dane pacjenta zawierają nazwę ulicy - Lechowska 9/4, której nie ma w rejestrze ulic miasta Warszawy; dane lekarza są prawdziwe, natomiast ustalono, że lekarz nie zawarł umowy z NFZ, w związku z powyższym unikalny numer identyfikujący receptę Rpw. powinien zostać nadany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgłoszone fałszerstwa recept na leki w roku 2018
 
 
 
W dniu 22 października 2018r. do Wojewódzkiego Inspektoratu w Warszawie nadesłano informację o następującej treści:
„Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Bydgoszczy informuje, że mogą pojawić się fałszywe recepty na Clonazepam  oraz Xanax  na drukach recept  sygnowanych pieczęcią lekarza Mieczysław Janiszewski np. wz 4778830 i pieczęcią świadczeniodawcy Lecznice Citomed Sp. z o. o. Regon 005722838 87-100 Toruń ul. M.Skłodowskiej-Curie 73 . Numery kontrolne recept są niewłaściwe i podczas skanowania występuje błąd w liczbie kontrolnej.„
 
 
 
 
 

Informuję, iż w dniu 12 lipca 2018 roku otrzymano od kierownika apteki ogólnodostępnej powiadomienie o realizacji sfałszowanej recepty. Jednocześnie kierownik przedmiotowej apteki poinformował o tym, iż recepta po weryfikacji jej autentyczności (u lekarza który przedmiotową receptę wystawił) okazała się fałszywa. O zaistniałych faktach kierownik apteki poinformował organy Policji.
             
Informuję, iż w dniu 6 kwietnia 2018 roku otrzymano od kierownika apteki ogólnodostępnej powiadomienie o próbie realizacji sfałszowanych recept. Jednocześnie kierownik przedmiotowej apteki poinformował o tym, iż recepty po weryfikacji ich autentyczności (u lekarza, który przedmiotową receptę wystawił) okazały się fałszywe. O zaistniałych faktach kierownik apteki poinformował organy Policji. Po kontakcie telefonicznym z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Terapii Dialog Warszawa ul. Słomińskiego 19/523, stwierdzono, że Szymon Walewski specjalista medycyny rodzinnej nie pracuje w wyżej wymienionej przychodni. Na receptach, na których widnieje pieczątka Katarzyna Piaskowska - Kondrusik, w polu świadczeniodawca znajduje się stacjonarny numer telefonu, którym nie posługuje się wymieniony lekarz.
   
Informuję, iż w dniu 13.03.2018 r. otrzymano zgłoszenie z apteki ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kondratowicza 37 lok. A.L.1.4 o próbie realizacji fałszywej recepty wystawionej 26 lutego 2018 r. przez Sławomira Gawlikowskiego na produkt leczniczy: Apo-Zolpin 10 mg - 3 op - Rp. nr 0207000005513694675897
           
Zgłoszone fałszerstwa recept na leki w roku 2017
     

Informuję, iż w dniu 31.10.2017r otrzymano zgłoszenie z apteki zlokalizowanej w Warszawie o pojawieniu się fałszywych recept na produkty lecznicze:

 1. Alpragen 1 mg  x 30 tabl  - recepta wystawiona przez lek.med Katarzynę Piaskowską Kondrasiuk
 2. Tramal retard 200 mg x 50 tabl,

Tramal retard 100 mg x 50 tabl

Tetralysal 300 mg x 16 kaps

Lignocainum Jelfa 2% żel – 30 g

Lanzul kaps – recepta nr 027000000022293924488

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje o pojawieniu się w aptekach na terenie województwa mazowieckiego recept oznaczonych pieczątką podmiotu leczniczego o treści: „Oddział detoksykacji EVANNE POLSKA Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 47/10; NIP 5213641487, REGON 146441120; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NZOZ Medica 05-500 Piaseczno, ul. Tadeusza Gerbera 14 (…)”, wystawionych przez lekarza Adama Płóciennika. Zgodnie z informacją podmiotu leczniczego, dr Adam Płóciennik nie pracuje w Oddziale Detoksykacji NZOZ Medica od października 2016r., w związku z czym istnieje podejrzenie, że wyżej opisane recepty zostały wystawione przez osobę nieuprawnioną. Jednocześnie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zwraca się o pilne powiadomienie Policji oraz przekazanie informacji do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie, o każdym przypadku realizacji (lub jej próbie) w aptekach recept oznakowanych jak wskazano powyżej.

Informuję, iż w dniu 13.09.2017r. otrzymano zgłoszenie o pojawieniu się fałszywych recept na produkt leczniczy Clonazepam 2mg tabl. w aptece zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Targowej 39 wypisanych w okresie od marca do sierpnia 2017r. tym samym charakterem pisma z pieczątką trzech różnych lekarzy w tym jednego z poradni w Lublinie.

Informuję, iż w dniu 1.09.2017r otrzymano od Opolskiego Wojewódzkiego  Inspektora Farmaceutycznego w Opolu powiadomienie o pojawieniu się sfałszowanych recept na produkt leczniczy OxyContin 80 mg tabl, wypisanych przez lek. med Annę Bieniasiewicz z przychodni NZOZ „ ADMET ”Centrum Utrzymania Zdrowia w Opolu przy ul. Chabrów 58.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje o pojawieniu się w aptekach na terenie województwa mazowieckiego sfałszowanych recept na produkt leczniczy Ephedrinum hydrochloricum WZF 25 mg/ml roztwór do wstrzykiwań, opakowania po 10 ampułek x 1 ml .

Przedmiotowe recepty wystawione są z nieprawidłową nazwą i telefonem świadczeniodawcy określonym jako BORAMED Praga Południe – Gocław ul. Bora Komorowskiego 21, 03-982 Warszawa  , tel 22 25515 77 oraz niezgodnymi danymi i podpisem osoby uprawnionej do wystawiania recept ( brak tytułu naukowego) Pani dr. n. med Anny Torskiej.

Jednocześnie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie prosi w przypadku ujawnienia lub próby realizacji w aptekach tego typu recepty o pilne powiadomienie  Policji oraz właściwego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.


W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 101/103, w dniu 03 sierpnia 2017 r. została zrealizowana sfałszowana recepta na produkt leczniczy Xanax 2 mg z wypisaną ilością 30 tabletek (1 op) - obraz recepty (827 kB)
 
Informuję, iż w dniu 25.07.2017r. otrzymano od Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Opolu powiadomienie o ponownym pojawieniu się w aptekach na terenie województwa opolskiego sfałszowanych recept na produkt leczniczy Oxycontin 80 mg z wypisaną ilością 120 tabletek (2 op a 60 tabletek) i wskazaniem poziomu odpłatności R. Recepty pochodziły z NZOZ SAWA-MED zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Słowiańskiej 35A. Przedmiotowe recepty były wystawiane przez lekarza Ryszarda Marca.
Jednocześnie Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu prosi w przypadku stwierdzenia na swoim terenie tego typu recept o pilne powiadomienie organów Policji oraz Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego odpowiednio do województwa na którym zostaną wykryte w/w recepty.
 
Informuję, iż w dniu 18.07.2017r. otrzymano z rejonu Gorzowa za pośrednictwem Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie informację o zrealizowaniu w aptekach w/w rejonu sfałszowanych recept na produkt leczniczy Pradaxa 150 opieczętowanych nazwiskiem lekarza: Paweł Kubiński z numerem PWZ 1840974.
Jednocześnie zgłaszający powyższe prosi wszystkie apteki z terenu Mazowsza o sprawdzenie w systemie sprzedaż jednorazową przedmiotowego leku (od 2 do 3 opakowań z odpłatnością 100%) oraz sprawdzenie recept opieczętowanych imieniem i nazwiskiem lekarza wyżej wymienionego. Apteki posiadające takie recepty proszone są o przesłanie skanu na adres sekretariat@farmacja-gorzów.pl, wpisując w tytule pradaxa a w treści jakiej apteki to dotyczy.
Instrukcja dla aptek wprowadzających ID lekarzy przy Rp 100%:
Kamsoft - Kontrola sprzedaży - Przychód/Rozchód Dz. U. 169 - wskazać zakres dat - wybrać Pradaxa 110 lub inną dawkę. Uwaga - zgłaszającego powyższe interesuje wyłącznie wskazany lekarz.

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Samolotowej 2, w dniu 26 czerwca 2017 r. została zrealizowana sfałszowana recepta na produkt leczniczy Zolpidem 10 mg a 20 tabletek z wypisaną ilością 20 tabletek (1 op) - obraz recepty (236 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Waszyngtona 2A lok. 2, w dniu 06 czerwca 2017 r. zostały zrealizowane 3 fałszywe recepty na produkt leczniczy Clonazepam 2 mg z wypisaną ilością 360 tabletek (12 op. x 30 tabletek) - obraz recept (585 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Targowej 39, w dniu 2 czerwca 2017 r. zostały zrealizowane 4 fałszywe recepty na produkt leczniczy Clonazepam 2 mg z wypisaną ilością 480 tabletek (16 op. x 30 tabletek) - obraz recept (965 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Waszyngtona 2A lok. 2, w dniu 31 maja 2017 r. zostały zrealizowane 2 fałszywe recepty na produkt leczniczy Clonazepam 2 mg z wypisaną ilością 240 tabletek (8 op. x 30 tabletek) - obraz recept (489 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 4d, w dniu 20 kwietnia 2017 r. została zrealizowana sfałszowana recepta na produkt leczniczy Estazolam 2 mg a 20 tabletek z wypisaną ilością 80 tabletek (4 op) - obraz recepty (401 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Otwocku przy ul. Andriollego 54, w dniu 18 kwietnia 2017 r. pojawiły się 2 sfałszowane recepty na produkt leczniczy Proviron 25 mg przepisany na dwóch receptach w ilości po 2 opakowania a 20 tabletek - obraz recept (694 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy Pl. Inwalidów 8, w dniu 14 marca 2017 r. zrealizowano 2 fałszywe recepty na produkt leczniczy Xanax 2 mg z wypisaną ilością 2 op. (60 tabletek) - obraz recept (555 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w miejscowości Chorzelów 421C, w dniu 9 marca 2017 r. zrealizowano fałszywą receptę na produkt leczniczy Oxycontin 80 mg z wypisaną ilością 2 op. (120 tabletek) - obraz recepty (370 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Skarżyńskiego 1, w dniu 24 marca 2017 r. nastąpiła realizacja fałszywej recepty na produkt leczniczy Sedam 6 mg z wypisaną ilością 60 tabletek - obraz recepty (181 kB)

W dniu 9 marca 2017 r. w aptece w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 7b zrealizowano sfałszowane recepty. Lekarz wystawiający Krzysztof Jurgiel, świadczeniodawca: Medycyna Sportowa Twoje Zdrowie Sp. z o.o. z Łodzi, REGON 472155524. UWAGA! - podmiot nieaktywny, zakończył swą działalność w 2014 r.

W aptece przy ul. Krochmalnej 3 w Warszawie nastąpiła próba realizacji fałszywej recepty na lek Nasen 10 mg 80 tabletek, wystawionej przez lekarza Marka Gołębiowskiego.

W dniu 8 lutego 2017r. w aptece zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Waszyngtona 71/73 zrealizowano fałszywą receptę na Clonazepam 2 mg 10 op., wystawiona w dniu 2 lutego 2017 r. przez lekarza Sebastiana Jamrożego.

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 11, w dniu 6 lutego 2017 r. nastąpiła realizacja sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Exforge 10 mg z wypisaną ilością 28 tabletek oraz Nedal 5 mg z wypisaną ilością 28 tabletek - obraz recepty (145 kB)

W dniu 4 lutego 2017 r. w aptece zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 11 nastąpiła próba realizacji fałszywej recepty na Clonazepam 2 mg 60 tabl. Jako autor recepty widnieje lek. Patrycja Wiślińska - Sztajer - obraz recepty (899 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy Al. Wilanowska 363 lok. 51, w dniu 19 stycznia 2017 r. nastąpiła próba realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Tramal 200 mg z wypisaną ilością 100 tabletek - obraz recepty (188 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19, w dniu 13 stycznia 2017 r. nastąpiła próba realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Imovane 7,5 mg z wypisaną ilością 4 op. a 20 tabletek - obraz recepty (177 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 11, w dniu 13 stycznia 2017 r. nastąpiła próba realizacji sfałszowanych recept na produkty lecznicze: Zolpic 10 mg z wypisaną ilością 3 op. a 20 tabletek, Xanax 2 mg z wypisaną ilością 3 op. a 30 tabletek, Relanium 5 mg z wypisaną ilością 60 tabletek - obrazy recept (363 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Wyszogrodzkiej 2, w dniu 2 stycznia 2017 r. nastąpiła próba realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Relanium 5 mg z wypisaną ilością 60 tabletek - obraz recepty (1578 kB)

Zgłoszone fałszerstwa recept na leki w roku 2016

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Waszyngtona 2A/2, w dniu 15 grudnia 2016 r. nastąpiła próba realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Clonazepam 2 mg z wypisaną ilością 300 tabletek (10 op) - obraz recepty (224 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Staffa 4, zrealizowano sfałszowane recepty weterynaryjne na leki psychotropowe, świadczeniodawca Hodowla Moonlight, lekarz Michał Kozłowski - obraz recept (256 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Puławskiej 39, w dniu 17 października 2016 r. nastąpiła próba realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Oxycontin 80 mg z wypisaną ilością 120 tabletek (2 op) - obraz recepty (530 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Suwalskiej 21A, w dniu 04 października 2016 r. nastąpiła próba realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Clonazepam 2 mg z wypisaną ilością 60 tabletek (2 op) - obraz recepty (144 kB)

W aptekach na terenie województwa mazowieckiego zdarzają się przypadki realizacji fałszowanej recepty na dane lekarza: Łukasz Matczak i świadczeniodawcy COLMED Łódź.

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Otwocku przy ul. Andriollego 54, w dniu 09 września 2016 r. nastąpiła próba realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Stilnox 10 mg z wypisaną ilością 80 tabletek - obraz recepty (346 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Otwocku przy ul. Matejki 9, w dniu 08 września 2016 r. nastąpiła realizacja sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Oxycontin 80 mg z wypisaną ilością 120 tabletek (2 op) - obraz recepty (418 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22/5H, w dniu 07 września 2016 r. nastąpiła realizacja sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Clonazepamum 2 mg z wypisaną ilością 60 tabletek (2 op) - obraz recepty (256 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 12/14, w dniu 02 września 2016 r. nastąpiła realizacja sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Xarelto 20 mg z wypisaną ilością 2 opakowań a 28 tabletek - obraz recepty (306 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy Pl. Hallera 4, w dniu 30 sierpnia 2016 r. nastąpiła realizacja sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Nasen 10 mg z wypisaną ilością 40 tabletek (2 op) - obraz recepty (194 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Warszawskiej 66, w dniu 22 sierpnia 2016 r. nastąpiła realizacja sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Oxycontin 80 mg z wypisaną ilością 120 tabletek (2 op) - obraz recepty (395 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Krokwi 36/u7, w dniu 22 sierpnia 2016 r. nastąpiła realizacja sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Clexane 0,6 ml (0,06 g/0,6 ml) z wypisaną ilością 30 ampułkostrzykawek (3 op) - obraz recepty (527 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy Placu Hallera 4, w dniu 21 lipca 2016 r. nastąpiła realizacja sfałszowanej recepty na produkt leczniczy: Tramal Retard 100 mg z wypisaną ilością 100 tabletek (2 op a 50 tabletek) - obraz recepty (880 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Aspekt 79, w dniu 20 lipca 2016 r. nastąpiła realizacja 2 sfałszowanych recept na produkty lecznicze: Signopam 10 mg z wypisaną ilością 2 opakowań a 20 tabletek oraz Amlopin 5 mg z wypisaną ilością 2 opakowań a 30 tabletek - obraz recept (479 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Targowej 67, w dniu 19 lipca 2016 r. nastąpiła próba realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Clonazepamum 2 mg z wypisaną ilością 60 tabletek (2 op) - obraz recepty (218 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Żeromskiego 13, w dniu 13 lipca 2016 r. nastąpiła próba realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Relanium 5 mg z wypisaną ilością 60 tabletek (3 op) - obraz recepty (387 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy Pl. Hallera 4, w dniu 14 lipca 2016 r. nastąpiła realizacja sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Imovane 7,5 mg z wypisaną ilością 60 tabletek (3 op) - obraz recepty (365 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy Pl. Hallera 4, w dniu 15 lipca 2016 r. nastąpiła próba realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Clonazepamum 2 mg z wypisaną ilością 60 tabletek (2 op) - obraz recepty (336 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Suwalskiej 21A, w dniu 05 lipca 2016 r. nastąpiła próba realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Clonazepam 2 mg z wypisaną ilością 90 tabletek (3 op) - obraz recepty (486 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Cynamonowej 19 lok. u7, w dniu 29 czerwca 2016 r. nastąpiła realizacja sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Imovane 7,5 mg z wypisaną ilością 3 op a 20 tabletek - obraz recepty (268 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Widok 19, w dniu 06 czerwca 2016 r. nastąpiła realizacja sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Oxycontin 80 mg z wypisaną ilością 60 tabletek (1 op) - obraz recepty (94 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy Placu Hallera 4, w dniu 06 czerwca 2016 r. nastąpiła realizacja sfałszowanej recepty na produkty lecznicze: Xarelto 20 mg z wypisaną ilością 3 opakowań a 28 tabletek oraz Crestor 20 mg z wypisaną ilością 1 opakowania - obraz recepty (168 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kobielskiej 11, w dniu 06 czerwca 2016 r. nastąpiła realizacja sfałszowanej recepty na produkty lecznicze: Xarelto 20 mg z wypisaną ilością 3 opakowań a 28 tabletek oraz Crestor 20 mg z wypisaną ilością 1 opakowania - obraz recepty (79 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 11, w dniu 09 czerwca 2016 r. nastąpiła realizacja sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Afobam 0,5 mg z wypisaną ilością 60 tabletek (2 op) - obraz recepty (251 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Chełmskiej 18, w dniu 10 czerwca 2016 r. nastąpiła realizacja sfałszowanej recepty na produkty lecznicze: Xarelto 20 mg z wypisaną ilością 3 opakowań a 28 tabletek oraz Acard 75 mg z wypisaną ilością 1 opakowania (60 tabletek) - obraz recepty (102 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Żeromskiego 13, w dniu 10 czerwca 2016 r. nastąpiła próba realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Oxycontin 80 mg z wypisaną ilością 120 tabletek (2 op) - obraz recepty (125 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kobielskiej 11, w dniu 10 czerwca 2016 r. nastąpiła realizacja sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Onirex 10 mg z wypisaną ilością 40 tabletek (2 op) - obraz recepty (354 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Wyszogrodzkiej, w dniu 23 maja 2016 r. nastąpiła próba realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Relanium 5 mg z wypisaną ilością 40 tabletek (2 op) - obraz recepty (94 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Gagarina 6, w dniu 23 maja 2016 r. nastąpiła realizacja sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Oxycontin 80 mg z wypisaną ilością 60 tabletek (1 op) - obraz recepty (290 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Topiel 6, w dniu 19 maja 2016 r. nastąpiła próba realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Oxycontin 80 mg z wypisaną ilością 60 tabletek (1 op) - obraz recepty (126 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Topiel 6, w dniu 19 maja 2016 r. nastąpiła próba realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Oxycontin 80 mg z wypisaną ilością 60 tabletek (1 op) - obraz recepty (110 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego 37, w dniu 13 maja 2016 r. nastąpiła realizacja sfałszowanej recepty na produkt leczniczy: Dobroson 7,5 mg z wypisaną ilością 2 opakowań (40 tabletek) - obraz recepty (345 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Igańskiej 28, w dniu 10 maja 2016 r. nastąpiła realizacja sfałszowanych recept na produkty lecznicze: Onirex 10 mg z wypisaną ilością 1 opakowania (20 tabletek) oraz Relanium 5 mg z wypisaną ilością 1 opakowania (20 tabletek) - obraz recept (1005 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy Pl. Przymierza 8, w dniu 18 kwietnia 2016 r. nastąpiła realizacja sfałszowanych recept na produkty lecznicze: Clonazepamum 2mg z wypisaną ilością 3 opakowań (90 tabletek) oraz Tussipect drażetki z wypisaną ilością 2 opakowań (40 tabletek) - obraz recept (908 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Targowej 39, w dniu 15 kwietnia 2016 r. nastąpiła próba realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Medikinet CR 20 mg z wypisaną ilością 60 tabletek - obraz recepty (447 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy Al. KEN 105, w dniu 25 marca 2016 r. nastąpiła próba realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Clonazepamum 2mg z wypisaną ilością 1 opakowania (20 tabletek) - obraz recepty (561 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy Al. KEN 105, w dniu 24 marca 2016 r. nastąpiła próba realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Clonazepamum 2mg z wypisaną ilością 3 opakowań (90 tabletek) - obraz recepty (523 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Siedlcach przy ul. Kazimierza Pułaskiego 13, w dniu 22 marca 2016 r. zrealizowano 3 sfałszowane recepty na produkt leczniczy Tropicamidum 1% krople oczne z wypisaną ilością 2 opakowań na każdej recepcie - obraz recept (726 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Dalanowskiej 46 lok. U1, w dniu 26 stycznia 2016 r. zrealizowano sfałszowaną receptę na produkt leczniczy Cytotec 200 ug z wypisaną ilością 3 opakowań (90 tabletek) - obraz recepty (351 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Puławskiej 101A/21, w dniu 22 lutego 2016 r. zrealizowano 3 sfałszowane recepty na produkt leczniczy Xanax 2 mg z wypisaną ilością 10 opakowań (300 tabletek) recepta weterynaryjna - obraz recepty (443 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Wyszogrodzkiej 2, w dniu 9 lutego 2016 r. podjęto próbę realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Pregnyl 5000 j.m. z wypisaną ilością 6 x 5000 j.m. oraz Testosteronum prolongatum 100 mg z wypisaną ilością 4 x 5 ampułek - obraz recepty (1873 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Grójeckiej 194, w dniu 23 stycznia 2016 r. zrealizowano sfałszowaną receptę na produkt leczniczy Clonazepamum 2 mg z wypisaną ilością 6 opakowań (180 tabletek) - obraz recepty (480 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Piasecznie przy ul. Geodetów 23, w dniu 22 stycznia 2016 r. zrealizowano sfałszowaną receptę na produkt leczniczy Imovane 7,5 mg z wypisaną ilością 3 opakowań (60 tabletek) - obraz recepty (341 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. V Poprzecznej 29, w dniu 20 stycznia 2016 r. pojawiły się sfałszowane recepty na produkty lecznicze: Tramal Retard 100 mg z wypisaną ilością 2 opakowań (60 tabletek) oraz Cinie 50 mg z wypisaną ilością 1 opakowania (6 tabletek) - obraz recepty (592 kB)

Zgłoszone fałszerstwa recept na leki w roku 2015


W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Obozowej 63/65, w dniu 24 listopada 2015 r. próbowano zrealizować sfałszowaną receptę na produkty lecznicze: Aromek 2,5 mg z wypisaną ilością 4 opakowań (120 tabletek), Egistrozol 1 mg z wypisaną ilością 4 opakowań (112 tabletek), Symex 25 mg z wypisaną ilością 4 opakowań (120 tabletek), Tamoxifen 20 mg z wypisaną ilością 4 opakowań (120 tabletek) - obraz recepty (710 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Wyszogrodzkiej 2, w dniu 20 listopada 2015 r. próbowano zrealizować sfałszowaną receptę na produkt leczniczy DHC Continus 60 mg z wypisaną ilością 3 opakowań (180 tabletek) - obraz recepty (395 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Otwocku przy ul. Andriollego 20, w dniu 22 października 2015 r. próbowano zrealizować sfałszowaną receptę na produkt leczniczy Stilnox 10 mg z wypisaną ilością 4 opakowań (80 tabletek); zgłoszenia dokonał lekarz - obraz recepty (297 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Igańskiej 28, w dniu 21 września 2015 r. wykryto próbę realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Stilnox 10 mg z wypisaną ilością 1 opakowanie (20 tabletek) - obraz recepty (291 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Wyszogrodzkiej 2, w dniu 13 października 2015 r. wykryto próbę realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Relanium 5 mg z wypisaną ilością 2 opakowań (40 tabletek) - obraz recepty (455 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 39 lok. 6, w dniu 9 października 2015 r. wykryto przy refundacji za drugą połowę września sfałszowaną receptę na produkt leczniczy Tramal Retard 100 mg z wypisaną ilością 2 opakowań (100 tabletek) - obraz recepty (535 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 33, w dniu 1 września 2015 r. została zrealizowana sfałszowana recepta na produkt leczniczy Tramal Retard 100 mg z wypisaną ilością 2 opakowań (100 tabletek) - obraz recepty (175 kB)

W dniu 03.08.2015 r. skradziono bloczek ok. 100 recept. Były to recepty "pro autore" i "pro familiae" o numerach od 0207000000004630500188 do 0207000000004630530082. Nagłówek na receptach brzmiał: "Sebastian Winiarski, ul. Kacza 6/38, 01-013 Warszawa, tel. 693 289 770".

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Wolskiej 19/25, w dniu 23.07.2015 r. zrealizowano sfałszowaną receptę na produkt leczniczy Imovane 7,5 mg z wypisaną ilością 40 tabletek - obraz recepty (317 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Bazyliańskiej 1, w dniu 20.07.2015 r. zrealizowano 2 sfałszowane recepty na produkt leczniczy Xarelto 20mg z wypisaną ilością po 3 opakowania x 28 tabletek - obrazy recept (576 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Sosnkowskiego 11, w dniu 10.07.2015 r. zrealizowano 2 sfałszowane recepty na produkt leczniczy Efferalgan Codeina z wypisaną ilością 2 opakowań na każdej - obrazy recept (5285 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Radomiu przy ul. Mikołaja Reja 28, w dniu 29.06.2015 r. prawdopodobnie zrealizowano fałszywą receptę o nr 0207000000068840340790 na produkt leczniczy Durogesic syst. transderm. 0,1 mg/h op. 5 sztuk w ilości 2 opakowań - obraz recepty (646 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Radomiu przy ul. 1905 Roku 2/8, w dniu 29.06.2015 r. prawdopodobnie zrealizowano fałszywą receptę o nr 0207000000068811349799 na produkt leczniczy Durogesic 100mcg/h - obraz recepty (265 kB)

W aptece ogólnodostępnej DOZ zlokalizowanej w Warszawie przy Placu Przymierza 6, w dniach 25 maja 2015r. otrzymano od kierownika apteki powiadomienie o próbie realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Xarelto 20 mg z wypisaną ilością 2 opakowań po 28 tabletek. - obraz recepty (1015 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy Placu Przymierza 6, w dniach 08 maja oraz 12 maja 2015r. otrzymano od kierownika apteki powiadomienie o zrealizowaniu 2 sfałszowanych recept na produkty lecznicze Xarelto 20 mg z wypisaną ilością 6 opakowań (168 tabletek) oraz 2 opakowań (4 blistry po 7 tabletek). - obraz recept (621 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Łukowskiej 46, w dniu 04 maja 2015r. otrzymano od kierownika apteki powiadomienie o zrealizowaniu sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Neulasta 6 mg/0,6 ml z wypisaną ilością 2 ampułkostrzykawek. - obraz recepty (295 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Grójeckiej 194, w dniu 29 kwietnia 2015r. otrzymano od kierownika apteki powiadomienie o zrealizowaniu sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Clonazepam 2 mg z wypisaną ilością 120 tabletek. - obraz recepty (502 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kochanowskiego 19, w dniu 27 kwietnia 2015r. otrzymano od kierownika apteki powiadomienie o zrealizowaniu 2 sfałszowanych recept na produkty lecznicze Ins. Actrapid Penfil inj. 300 ml/3ml, Accu-Chek - test paskowy i Ins. NovoMix 30 Penfil z wypisaną ilością 2 opakowań. Dotyczyło to recept o nr 0207000000628064550885 i 0207000000628064547285 wystawionych po dacie zgonu pacjenta (informacja NFZ) - obraz recepty (895 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Odkrytej 44a, w dniu 1 kwietnia 2015r. otrzymano od kierownika apteki powiadomienie o próbie realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Alprox 0,5 mg z wypisaną ilością 4 opakowań (120 tabletek) - obraz recepty (374 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 46/2, w dniu 16 marca 2015r. otrzymano od kierownika apteki powiadomienie o zrealizowaniu sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Clexane inj. sc. 80 mg/0,8 ml z wypisaną ilością 2 opakowań po 10 ampułek - obraz recepty (300 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Radomiu przy ul. 1905 Roku 2/8, w dniu 12 marca 2015r. otrzymano od kierownika apteki powiadomienie o zrealizowaniu sfałszowanej recepty na produkty lecznicze Oxis Turbunhaler 9 mcg/dawkę oraz Seretide Dysk 500 z wypisaną ilością 2 opakowań a 60 dawek - obraz recepty (301 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy Al. Krakowskiej 141, w dniu 20 marca 2015r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Tramal 100 mg/2 ml a 5 ampułek z wypisaną ilością 15 ampułek (3 op. a 5 ampułek) oraz paski Contour TS z wypisaną ilością 2 opakowań - obraz recepty (494 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Radomiu przy ul. Kilińskiego 6, w dniu 2 marca 2015r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Oxis Turbunhaler 9 mcg/dawkę oraz Seretide Dysk 500 z wypisaną ilością 2 opakowań a 60 dawek w obu przypadkach - obraz recepty (437 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17/2a, w dniu 23 lutego 2015r. otrzymano powiadomienie od kierownika apteki o zrealizowaniu w aptece sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Clonazepam 2 mg z wypisaną ilością 90 tabletek - obraz recepty (412 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Szaserów 128, w dniu 20 lutego 2015r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Neulasta 6 mg/0,6 ml z wypisaną ilością 1 ampułkostrzykawki - obraz recepty (1061 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy Al. KEN 105, w dniu 29 stycznia 2015r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Relanium 5 mg z wypisaną ilością 40 tabletek - obraz recepty (513 kB)

Zgłoszone fałszerstwa recept na leki w roku 2014

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Żeromskiego 13, w dniu 28 listopada 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Tramal Retard 100 mg z wypisaną ilością 90 tabletek - obraz recepty (425 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Żeromskiego 13, w dniu 14 grudnia 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Lorafen 2,5 mg z wypisaną ilością 100 tabletek - obraz recepty (444 kB)

W dniu 8 grudnia 2014r. otrzymano powiadomienie od lekarza o trudnościach w realizacji jego recept w aptekach na terenie Płońska przy ul. Grunwaldzkiej oraz w miejscowości Czerwieńsk, ponieważ recepty o nr 0207000000000705969388 oraz 0207000000000705969481 były już wcześniej zrealizowane w aptekach w miejscowości Kolno i Jedwabne. Lekarz poinformował o większej ilości przypadków, o których słyszał od pacjentów.

W aptekach ogólnodostępnych na terenie Warszawy, Bydgoszczy i Rzeszowa pojawiły się fałszywe druki recept na produkt leczniczy Neulasta wypisane rzekomo przez lekarza Jerzego Hanslika z nieużywaną pieczątką nagłówkową Szpitala Rejonowego - wzór druku recepty (330 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Bystrzyckiej 50, w dniu 24 listopada 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Tramal krople a 96 ml z wypisaną ilością 3 opakowań - obraz recepty (318 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Wolskiej 19, w dniu 21 listopada 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Poltram Retard 200 mg z wypisaną ilością 90 tabletek - obraz recepty (380 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. V Poprzecznej 29, w dniach 22 października i 04 listopada 2014r. pojawiły się sfałszowane recepty na produkt leczniczy Stilnox 10 mg z wypisaną ilością 80 tabletek oraz 80 tabletek - obraz recept (1042 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy Al. Lotników 22, w dniu 28 października 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Tramal Retard 100 mg z wypisaną ilością 90 tabletek - obraz recepty (627 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Wolskiej 19/25, w dniu 30 października 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Transtec 70 mcg/h z wypisaną ilością 5 plastrów - obraz recepty (477 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Przewodowej 32, w dniu 27 października 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Stilnox 10 mg z wypisaną ilością 80 tabletek (4 op) - obraz recepty (381 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Roentgena 5, w dniu 20 października 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Neulasta 6 mg/0,6 ml z wypisaną ilością 2 ampułkostrzykawki i na produkt leczniczy Klabax 500 mg z wypisaną ilością 1 opakowania - obraz recepty (436 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Grochowskiej 334, w dniu 16 października 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Durogesic 100 mcg/h z wypisaną ilością 10 plastrów (2 op.) - obraz recepty (1120 kB)

W aptece ogólnodostępnej DOZ zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Szaserów 128, w dniu 21 października 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Durogesic 100 mcg/h z wypisaną ilością 10 plastrów (2 op.) - obraz recepty (1107 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Grójeckiej 122, w dniu 22 października 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Clonazepam 2 mg z wypisaną ilością 120 tabletek - obraz recepty (431 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 66a, w dniu 16 października 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Clonazepam 2 mg z wypisaną ilością 120 tabletek - obraz recepty (496 kB)

W aptece ogólnodostępnej DOZ zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Szaserów 128, w dniu 25 września 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Neulasta 6 mg/0,6 ml z wypisaną ilością 1 ampułkostrzykawki - obraz recepty (5096 kB)
Ważne: z uwagi na fakt, że jest to drugi tego typu przypadek w krótkim okresie czasu na terenie miasta stołecznego Warszawa a recepty wyglądają bardzo podobnie - wypisane prawdopodobnie przez tego samego człowieka - proszę o szczególną ostrożność przy realizacji recept na produkt leczniczy NEULASTA.


W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy Al. Waszyngtona 71/73, w dniu 29 września 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Neulasta 6 mg/0,6 ml z wypisaną ilością 1 ampułkostrzykawki - obraz recepty (5096 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Bazyliańskiej 1, w dniu 01 września 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Tramal Retard 100 mg z wypisaną ilością 3 op. po 30 tabletek - obraz recepty (1378 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Roentgena 5, w dniu 07 sierpnia 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Tramal Retard 200 mg z wypisaną ilością 60 tabletek - obraz recepty (768 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy Al. Reymonta 6, w dniu 28 lipca 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Imovane 7,5 mg z wypisaną ilością 40 tabletek - obraz recepty (656 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Wolskiej 19/25, w dniu 24 lipca 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Tramal Retard 100 mg z wypisaną ilością 60 tabletek - obraz recepty (634 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Szaserów 128, w dniu 15 lipca 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Tramal Retard 200 mg z wypisaną ilością 50 tabletek - obraz recepty (478 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy Placu Przymierza 6, w dniu 04 lipca 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Tramal Retard 200 mg z wypisaną ilością 150 tabletek - obraz recepty (381 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy Al. Reymonta 6, w dniu 10 czerwca 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Tramal Retard 100 mg z wypisaną ilością 60 tabletek - obraz recepty (458 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 65/79, w dniu 09 czerwca 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Tramal Retard 100 mg z wypisaną ilością 90 tabletek (3 op. po 30 tabletek) - obraz recepty (499 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 5, w dniu 28 maja 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Clonazepam 2 mg z wypisaną ilością 60 tabletek - obraz recepty (742 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 101, w dniu 21 maja 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Durogesic 75 mcg/h z wypisaną ilością 10 plastrów - obraz recepty (446 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Ząbkach przy ul. Krasickiego 14/4, w dniu 07 maja 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Nasen 10 mg z wypisaną ilością 40 tabletek - obraz recepty (400 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 22, w dniu 18 kwietnia 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Tramal Retard 100 mg z wypisaną ilością 60 tabletek - obraz recepty (1387 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Otwocku, przy ul. Lecha 2, w dniu 31 marca 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Zolpic 10mg z wypisaną ilością 80 tabletek - obraz recepty (1145 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Otwocku, przy ul. Zamenhofa 25, w dniu 10 marca 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy STILNOX 10mg x 80 tabletek z wypisaną ilością 4 opakowań - obraz recepty (941 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Daniłowskiego 2/4, w dniu 27 lutego 2014r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Lorafen 2,5mg x 25 tabletek z wypisaną ilością 4 opakowań - obraz recepty (123 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Otwocku, przy ul. Michała Andriollego 54, w dniach 21 i 22 lutego 2014r. pojawiły się sfałszowane recepty na produkt leczniczy Stilnox 10mg z wypisaną ilością 2x80 tabletek - obraz recept (499 kB)

Zgłoszone fałszerstwa recept na leki w roku 2013

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Elekcyjnej 54, w dniu 13 listopada 2013r. pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Zomiren 1mg z wypisaną ilością 60 tabletek i podaną ilością całkowitą substancji czynnej 60mg - obraz recepty (145 kB)

W aptece ogólnodostępnej SPP Arkadia zlokalizowanej w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 82, w dniach 5 i 16 września 2013r. pojawiły się 2 sfałszowane recepty na produkt leczniczy Tramal Retard 200mg z wypisaną ilością 150 tabletek - obraz recept (1024 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Pasłęckiej 8d, pojawiły się sfałszowane recepty na produkt leczniczy Clonazepamum 2 mg - obraz recept (756 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 61, pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Tramal 200 mg x50 tabletek - obraz recepty (91 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 61, pojawiło się 5 sfałszowanych recept na produkt leczniczy Tramal Retard 100 mg w ilości 90 tabletek z wyszczególnioną kategorią odpłatności B - obrazy recept (1506 kB)

W aptece ogólnodostępnej SUPER - PHARM zlokalizowanej w Warszawie, przy al. J.Pawła II 82 SPP Arkadia, pojawiły się sfałszowane recepty na produkty lecznicze Tramal Retard 100 mg w ilości 2x90 tabletek - obrazy recept (114 kB)

W aptece ogólnodostępnej Centrum II zlokalizowanej w Ostrołęce, przy ul. Piłsudskiego 11A, pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Tramal krople 96 ml - obraz recepty (63 kB)

W aptece ogólnodostępnej SUPER - PHARM zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Wooskiej 12 Galeria Mokotów, pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Clonazepam 2 mg - obraz recepty 90 tabletek (89 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Radzymińskiej 101/103, pojawiły się sfałszowane recepty na produkty lecznicze Tramal krople a 96 mg oraz Clonazepam 2 mg - obrazy recept (105 kB)

W aptece ogólnodostępnej Apteka Cefarm zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Kondratowicza 8, pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Tramal Retard 100 mg w ilości 60 tabletek - obraz recepty (22 kB)

W aptece ogólnodostępnej "Apteka Platinum Towers Warszawa" zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 61, pojawiły się sfałszowane recepty na produkt leczniczy Tramal Retard 100 mg w ilości 90 tabletek - obraz recept (177 kB)

Zgłoszone fałszerstwa recept na leki w roku 2012

W aptece ogólnodostępnej "Sokrates" zlokalizowanej w Przasnyszu, ul. Leszno 1 lok. 1, pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Clonazepam 2 mg x 90 tabletek - obraz recepty (33 kB)

W aptece ogólnodostępnej "Maxfarm" zlokalizowanej w Warszawie, Al. Niepodległości 107/109, pojawiły się dwie sfałszowane recepty na produkt leczniczy Clonazepam 2 mg w ilości 90 tabletek - obraz recept (38 kB)

W aptece ogólnodostępnej "Mediq" zlokalizowanej w Warszawie, Al. Solidarności 67, pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Tramal krople a 96 ml i Tramal Retard 100 mg tabletki - obraz recepty (25 kB)

W aptece ogólnodostępnej "Mediq" zlokalizowanej w Warszawie, Al. Solidarności 67, pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Clonazepam 2 mg x 30 tabletek - obraz recepty (208 kB)

W aptece ogólnodostępnej "Mediq" zlokalizowanej w Warszawie, przy Al. Solidarności 67, pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Poltram gtt. a 96 ml - obraz recepty (191 kB)

W aptekach ogólnodostępnych zlokalizowanych w Policach, Stargardzie Szczecińskim, Szczecinie, Zielonej Górze, pojawiły się sfałszowane recepty na produkt leczniczy Tramal krople doustne a 96 ml i Clonazepam 2 mg x 30 tabletek. Druki recept sygnowane sa sfałszowaną pieczątką z danymi: Aneta Muszyńska lek. chorób wewnętrznych 1049660, oraz pieczątką Przychodni Lekarskiej "KALINIEC" s.c. ul. młynarska 16 62-800 Kalisz.

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Ostrzyckiej 2/4, pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Clonazepam 2 mg x 30 tabletek w ilości 4 opakowań (120 tabletek) - obraz recepty (222 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Krakowie, pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Tramal (Poltram) krople a 96 ml wystawionej rzekomo przez Poradnię spółki LUXMED zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Wrocławskiej 7a.

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Babicach Nowych koło Warszawy, przy ul. Warszawskiej 187, pojawiły się dwie sfałszowane recepty na produkt leczniczy Tramal Retard 100 mg w ilości 30 tabletek 2 opakowania i Kreon 25000 a 60 kapsułek 1 opakowanie - obraz recept (549 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 48, pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Tramal Retard 200 mg w ilości 120 tabletek - obraz recepty (33 kB)

W aptece ogólnodostępnej "Ziko" zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 140, pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Tramal Retard 100 mg a 30 tabletek w ilości 90 tabletek - obraz recepty (38 kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Olbrachta 22 lok. U-2, U-3, pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Poltram gtt. krople a 96 ml w ilości 1 flakon - obraz recepty (28 kB)

W aptece ogólnodostępnej "Targówek" zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Głebockiej 15, pojawiły się dwie sfałszowane recepty na produkty lecznicze Tramal gtt. a 96 ml i Tramal Retard 100 mg w ilości 90 tabletek - obrazy recept ( kB)

W aptece ogólnodostępnej "Targówek" zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Głebockiej 15, pojawiły się dwie sfałszowane recepty na produkty lecznicze tramal gtt. a 96 ml i Tramal Retard 100 mg w ilości 90 tabletek - obrazy recept ( kB)

W aptece ogólnodostępnej "Ziko" zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Pięknej 31/37, pojawiły się dwie sfałszowane recepty na produkty lecznicze Tramal krople a 96 ml i Tramal Retard 100 mg x 50 tabletek w ilości 50 tabletek - obrazy recept ( kB)

W aptece ogólnodostępnej "Apteka Medika" zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Wolskiej 46/48, pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Tramal Retard 100 mg a 30 tabletek w ilości 60 tabletek - obraz recepty ( kB)

W aptece ogólnodostępnej "Remedium" zlokalizowanej w Górze Kalwarii, przy ul. Pijarskiej 97C, pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Tramal Retard 100 mg 30 tabletek w ilości 60 tabletek - obraz recepty ( kB)

Zgłoszono sfałszowane recepty podstemplowane sfałszowaną pieczątką o treści "Beata Śmigielska, specjalista neurolog, nr prawa wyk. zawodu 6564822" na sfałszowanych drukach SP ZOZ Warszawa - Wola - Śródmieście Warszawa ul. Ciołka 11 - obraz jednej z recept ( kB)

W aptece ogólnodostępnej im. Św. Patryka, zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Bora Komorowskiego 4, pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Stilnox 10 mg x 30 tabletek - obraz recepty ( kB)

W aptece ogólnodostępnej "Bonis Farma" zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Ciołka 11, pojawiły się dwie sfałszowane recepty na produkty lecznicze Tramal krople a 96 ml i zawiesiny doustnej Megace 40 mg/ml a 240 ml i Tramal Retard 100 mg x 30 tabletek w ilości 60 tabletek - obrazy recept ( kB)

W aptece ogólnodostępnej "Attis", zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Górczewskiej 89, pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Tramal Retard 100 mg x 30 tabletek w ilości 30 tabletek - obraz recepty ( kB)

W aptece ogólnodostępnej "Cosmedica" zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 20, pojawiły się dwie sfałszowane recepty na produkty lecznicze Tramal Retard 100 mg x 30 tabletek w ilości 90 tabletek, Clonazepamum 2 mg x 30 tabletek w ilości 90 tabletek - obrazy recept ( kB)

W aptece ogólnodostępnej "Super - Pharm", zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Belgradzkiej 14, pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Tramal gtt. a 96 ml w ilości 30 tabletek - obraz recepty ( kB)

W aptece ogólnodostępnej Przy Galerii Ursynów zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 36A, pojawiły się dwie sfałszowane recepty na produkty lecznicze Tramal Retard 100 mg x 30 tabletek w ilości 60 tabletek - obrazy recept ( kB)

W aptece ogólnodostępnej DOZ zlokalizowanej w Warszawie, przy Al. Niepodległości 147, pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Clonazepamum 2 mcg x 30 tabletek w ilości 60 tabletek tj. sto dwadzieścia mg - obraz recepty (110 kB)

W aptece ogólnodostępnej "Karolkowa" zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Karolkowej 17/19, pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Spiriva 18 mcg/dawkę inhalacyjną x 30 kapsułek z inhalatorem i na produkt leczniczy ZolpiGen 10mg x 30 tabletek w ilości 60 tabletek - obraz recepty (109 kB)

Zgłoszone fałszerstwa recept na leki w roku 2011
 

Komunikat z dnia 26.08.2011.

W dniu 22 sierpnia 2011 r. wpłynęło do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej w Warszawie zawiadomienie o kradzieży recept podbitych in blanco pieczatką lekarską na nazwisko Adam Kruk nr prawa wykonywania zawodu 2715136.
 

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Conrada 15, pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Spiriva 18 mcg/dawkę inhalacyjną x 30 kapsułek z inhalatorem i na produkt leczniczy Oxodil 12 mcg x 60 tabletek zawierających proszek do inhalacji - obraz recepty (593kB)

W aptece ogólnodostępnej zlokalizowanej w Błoniu, przy ul. Piłsudskiego 2/4, pojawiły się dwie sfałszowane recepty na produkt leczniczy Efferalgan Codeine po dwa opakowania - obrazy recept (474kB)

W aptece ogólnodostępnej "Herba" zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Chłodnej 20, pojawiła się sfałszowana recepta na produkty lecznicze: Insulina Novorapid Penfil a 3 ml 15 ampułek, Accu - Chek Aktive paski testowe x 50 pasków 2 opakowania, Atrovent N dwa opakowania - obraz recepty (166kB)

W aptece ogólnodostępnej "Apteka Karolkowa" zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Karolkowa 17/19, pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Zolsana 10 mg x 30 tabletek dwa opakowania - obraz recepty (400kB)

W aptece ogólnodostępnej Apteka OMEGA S.C. zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 203, skradziono trzy zrealizowane recepty - Obraz kwitów kasowych na skradzione zrealizowane recepty (375 kB) na produkty lecznicze:
  1. Amoksiklav 625 mg x 14 tabl. - 1 opakowanie
  1. Preductal MR 35 mg x 60 tabl - 1 opakowanie
  1. Simvacard 10 x 28 tabl. - 1 opakowanie
  1. Madopar HBS 125 x 100 kaps. - 1 opakowanie


W aptece ogólnodostępnej "Apteka Kaufland Piaseczno" zlokalizowanej w Piasecznie, przy ul. Okulickiego 10, pojawiły się trzy sfałszowane recepty na produkt leczniczy Tramal Retard 100 x 30 tabletek po dwa opakowania - obrazy recept (501 kB)

W aptece ogólnodostępnej Apteka przy Pruszkowskiej zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Pruszkowskiej 4d, pojawiła się sfałszowana recepta na produkt leczniczy Clonazepam 2mg x 30 tabl. 3 opakowania - obraz recepty (335 kB)

Informacja o sfałszowanych receptach na Flixotide Dysk 500 - 2 opakowania, insulinę Humulin N inj. A 3 ml - 10 amp., paski testowe Accu Chek Aktiv - 200 pasków, Atrovent N aer - 2 opakowania w aptece ogólnodostępnej przy ul. Twardej 64 w Warszawie.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Tramal Retard 200 x 30 tabletek w aptece ogólnodostępnej przy ul. Trakt Lubelski 1/3 w Warszawie.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Tramal retard 100 mg x 90 tabletek w aptece ogólnodostępnej przy Al. Jana Pawła II 67 w Warszawie.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Tramal retard 100 mg x 60 tabletek w aptece ogólnodostępnej przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 20 lok. U4.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Ascensia Entrust i Ketonal forte 100 mg x 30 tabletek w aptece ogólnodostępnej przy ul. Tetmajera 10 w Ząbkach.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Tramal retard 100 mg x 90 tabletek w apteCE ogólnodostępnej przy Al. Jana Pawła II 67 w Warszawie.

Informacja o skradzionych receptach lekarskich podbitych pieczątką in blanco na nazwisko Adam Kruk nr prawa wykonywania zawodu 2715136.

Informacja o sfałszowanych receptach lekarzy Krzysztofa Rudnickiego i Lidii Cybulskiej-Przesław w aptekach ogólnodostępnych przy ul. Rejmonta 122, ul. Kasprowicza 12, ul. Przy Agorze 17, ul. Chłodnej w Warszawie.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Tramal retard 100 mg x 60 tabletek.

Informacja o sfałszowanej recepcie na ESTAZOLAM 2 mg x 20 tabletek 2 opakowania.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Tramal retard 100 mg x 60 tabletek.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Clonazepam 2 mg.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Relanium 2 mg / 2 ml x 50 ampułek.


Zgłoszone fałszerstwa recept na leki w roku 2010

Informacja o sfałszowanej recepcie na Clonazepam 2 mg.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Clonazepam 2 mg.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Clonazepam 2 mg.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Clonazepam 2 mg.

Informacja o sfałszowanej recepcie na lecznicze: Zafiron proszek do inhalacji x 60 kaps., Accu - Chek Akive paski testowe x 50 pasków, Penester tabletek powl. 5 mg x 30 tabletek

Informacja o sfałszowanej recepcie na Tramal 100 mg w ampułkach.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Clonazepam 2 mg.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Clonazepam 2 mg.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Clonazepam 2 mg.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Tramal ret. 100 mg.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Tramal but. 96 ml.


Zgłoszone fałszerstwa recept na leki w roku 2009

Informacja o sfałszowanych receptach wystawionych na ambulatorium Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Tramal ret. 100 mg.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Tramal but. 96 ml.

Informacja o skradzionych receptach w tym na Relanium 5 mg.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Tramal retard 100 mg.
Informacja o sfałszowanej recepcie na Cinie 50 mg.


Informacja o sfałszowanych dwóch receptach na Tramal retard 100 mg i na jednej recepcie na Tramal krople a 96 ml.

Informacja o sfałszowanych receptach na Tramal 100 mg x 90 tabletek.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Clonazepam 2 mg x 20 tabletek.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Relanium 5 mg x 20 tabletek.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Clonazepam 2 mg x 30 tabletek.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Clonazepam 2 mg x 30 tabletek.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Zoladex LA 10,8 mg.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Clonazepam 2 mg.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Transtec 35.


Zgłoszone fałszerstwa recept na leki w roku 2008

Informacja o sfałszowanych receptach na Clonazepam i Traumal Retard.

Informacja o sfałszowanych receptach wystawionych przez Prywatny Gabinet Ginekologiczny Aleksander Komeda Warszawa ul. Senatorska 12/4.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Poltram Retard.

Informacja o sfałszowanej recepcie na Clonazepam 2 mg
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Mariusz Furciński
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-07 14:07:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Mariusz Furciński
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-22 13:08:13
 • Liczba odsłon: 5384
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 447408]

przewiń do góry