Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez organy albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 K.p.a.).

 • Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek.

 • Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające ww. danych pozostawia się bez rozpoznania.


Skargę (wniosek) można składać do Organu w jednej z następujących form:


 • przesłać na adres:

ul. Floriańska 10, I piętro
03-707 Warszawa

 

 • przesłać faksem pod numer: 22 628 28 60 w. 18

 • pozostawić pismo w Biurze Podawczym, (w godz. 8:00 - 16:00) lub w sekretariatach Delegatur

 • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:wif@wif.waw.pl

 • ustnie do protokołuPrzyjęcia interesantów, którzy składają skargi w Biurze Podawczym odbywają się codziennie w godzinach pracy w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie i w Delegaturach- Placówkach Zamiejscowych.Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny i kierownicy delegatur przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 16 do 17 i czwartki w godz. od 9 do 11

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Mariusz Furciński
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-19 12:25:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Mariusz Furciński
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-19 12:29:12
 • Liczba odsłon: 9481
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1067953]

przewiń do góry