Wnioski - pliki do pobrania

Szanowni Państwo,

Umieszczone pliki są wzorami formularzy, które mają Państwu ułatwić sporządzanie stosownej dokumentacji w zależności od rodzaju wnioskowanej sprawy.

Dokumenty należy pobrać i zapisać na komputerze, a następnie wydrukować.

Pliki są dokumentami formatu pdf. Do ich odczytu służy program Acrobat Reader, który można pobrać ze strony firmowej - Adobe


APTEKA

Zezwolenie na prowadzenie apteki.

W związku z wejściem w życie dnia 1 sierpnia 2018 r. ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1375) i zmianami w zakresie sposobu składania wniosku o udzielenie zezwolenia na aptekę ogólnodostępną podmioty występujące o zezwolenie na prowadzenie apteki składają do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wniosek o wydanie zezwolenia w postaci papierowej albo elektronicznej. Stosowne do treści art. 70 ust 4 Prawa farmaceutycznego, ww. przepisy dotyczące wniosku o udzielenie zezwolenia stosuje się odpowiednio do punktów aptecznych.

Adobe Reader Forma złożenia wniosku na aptekę ogólnodostępną.

Adobe Reader Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.
 
Adobe Reader Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ubiegający się o zezwolenie składa do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w postaci papierowej albo elektronicznej.
 
Adobe Reader Oświadczenia wnioskodawcy.
 
Adobe Reader Opis techniczny lokalu.

- ważne: Informacja na temat aktualnej liczby aptek
               Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego .

Cel opłaty

Wysokość opłaty

Nr rachunku

Zezwolenie na prowadzenie apteki

  13 000 ,00 zł

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

06 1010 1010 0155 1222 3100 0000

Zmiana/przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki

  2 600,00 zł

Dokonujący zapłaty zobowiązany jest zamieścić na dowodzie wpłaty informację z określeniem tytułu wpłaty:


"opłata za zezwolenie / zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w ................ "

Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności od każdej pełnej lub rozpoczętej strony

5,00 zł

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika  

 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070  

dopisek: opłata skarbowa za ...Po uzyskaniu zezwolenia.

Adobe Reader Informacja o zamiarze uruchomienia apteki ogólnodostępnej.
 
- komunikat MWIF z dnia 25 marca 2010 roku .


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Mariusz Furciński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-02 10:05:27
  • Liczba odsłon: 16928
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 447408]

przewiń do góry